Soubor písní a tanců Rokytí

Rokytí se zabývá jevištní stylizací národopisných materiálů, písní, tanců a zvykosloví z jihozápadních Čech a Rokycanska. Současnou generaci tvoří 22 tanečníků ve věku od 16 do 23 let. V březnu 2017 slavnostním koncertem oslavil jubilejních 15 let tancování, zpívání, hraní a společného trávení volného času, který neuvěřitelně rychle plyne v kamarádství i úctě k odkazu našich předků.

Ještě jako dětský soubor (Sluníčko) získali tanečníci a muzikanti z dnešního Rokytí prestižní Cenu 61. MFF „STRÁŽNICE 2006“ za pořad Špity, špity, šupity brabec (režie Z. Vejvoda). Byli pravidelnými účastníky národních přehlídek dětských folklorních souborů, kde získali i zvláštní ocenění např. „za příkladnou práci s dětmi a choreografické ztvárnění tématu“ (2007), „za výborné výkony taneční, pěvecké i hudební“ (2009) či „za přesvědčivý hudebně taneční projev“ (2011). Od roku 2016 tato souborová generace vystupuje pod názvem Rokytí.

Soubor písní a tanců Rokytí