Lidová píseň 2023

V sobotu 25. března 2023 proběhne v Rokycanech v prostorách základní umělecké školy 31. ročník soutěže ve zpěvu lidových písní. Soutěž je zároveň regionální postupovou přehlídkou Plzeňského kraje do zemského a národního finále soutěže Zpěváček (Domažlice – 27. 5., Brno – červen)

Přihlásit se mohou děti se vztahem ke zpěvu a k lidovým písním. Do porot v jednotlivých kategoriích zasednou zkušení muzikanti a zpěváci.

Všechny děti přednesou povinnou píseň a capella předepsanou v jednotlivých kategoriích a jednu lidovou píseň dle vlastního výběru s doprovodem hudebního nástroje nebo kapely. Propozice soutěže a povinné písničky jsou k dispozici zde, v rokycanském domě dětí a mládeže nebo v základní umělecké škole.

Vyhlašovatelem a organizátorem je Klub tanečních souborů Rokytka, z. s., ve spolupráci se Základní uměleckou školou a Domem dětí a mládeže v Rokycanech, s podporou Ministerstva kultury ČR a města Rokycany.